Sinds januari 2019 is het ook mogelijk om “Stressvrij Rundvlees” te kopen, Stressvrij?

Als een dier stress heeft, produceert het adrenaline, dat ervoor zorgt dat er extra energie in de vorm van glucose in de spieren vrijkomt. Die glucose wordt vervolgens omgezet in melkzuur dat de pH verlaagt.

Als er tijdens de slacht te veel glucose naar melkzuur wordt omgezet, ontstaat er zogenaamd PSE-vlees (pale, soft en exudative: bleek, zacht en met vochtverlies). Is de glucose al eerder omgezet in melkzuur en is dit ook alweer afgevoerd, dan ontstaat er juist vlees met een te hoge pH: DFD-vlees, wat staat voor dark, firm en dry – donker, stevig en droog. Beide vleessoorten smaken slechter dan gewoon vlees.

Oplossing? Op locatie “stressvrij” slachten

Koeien die niet vervoerd mogen worden, worden na de dood vernietigd. Niet echt duurzaam maar er is een oplossing; Mobiel slachthuis, een mobiele slachterij die naar de veehouder rijdt. 

Landelijke regels verbieden het vervoer van vee dat niet meer kan lopen, en deze dieren worden op de boerenbedrijven geëuthanaseerd. Het vlees mag niet in de voedselketen terechtkomen en gaat naar de destructie terwijl het vlees gewoon goed is, daarom bedacht Slachthuis Dokkum het volgende:

Kan het dier niet naar het slachthuis, dan moet het slachthuis maar naar het dier komen; Mobiel Slachthuis.

Kwaliteit

Over de kwaliteit van het vlees hoeven consumenten niet in te zitten, bezweert Visser van Slachthuis Dokkum. ,,Op de boerderij en bij de slachterij zijn keurmeesters aanwezig. Daarbij wordt streng gelet op het gehele slachtproces en de kwaliteit van het vlees. We gaan er op basis van verschillende onderzoeken van uit dat de vleeskwaliteit in ieder geval hetzelfde is en vaak zelfs beter.

Dieren hoeven nu niet meer op transport en dat scheelt in de aanmaak van stresshormonen die een negatieve invloed hebben op de vleeskwaliteit.”

Uniek voor in de horeca, Stressvrij Rundvlees

Is nu beperkt te koop, alle informatie via Dockum Vleesch BV,
  Hogedijken 6a, 9101WV in Dokkum
  0519-222600
  info@dockum.nl