Smaak test met nieuwe variant Worst, de Dockumer Droge Worst VS de Sneeker Droge Worst, de laatste worst is wadden rundvlees met een scheut Weduwe Joustra Beerenburg, heel lekker zacht en smaakvol!

Gemaakt van Waddenrundvlees: Vlees van koeien van melkveeboeren die in het zogenaamde Waddengebied gevestigd zijn. De boeren doen aan natuurbeheer, dit houdt in dat de boer op een manier werkt die het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap stimuleert. Het zogenaamde Waddengebied waar de koeien van het Waddenrundvlees grazen bestaat uit de Waddeneilanden en het gebied vijfentwintig kilometer landinwaarts vanuit de Waddenkust, met name in Nederland maar ook Duitsland en Denemarken vallen hieronder. De koeien van de melkveehouders die Waddenrundvlees leveren lopen tenminste het gehele weideseizoen buiten, dat wil zeggen minimaal 120 dagen van het jaar en tenminste zes uur per dag!

Geplaatst op: 23 oktober 2018

‹ Ga terug naar overzicht